pühapäev, 26. mai 2013

Lennusadamas

Neljapäeval, 23. mail käis kogu koolipere Tallinnas Lennusadamas. Kõigepealt saime osa  ajalootunnist, kus
läbi mängulise tegevuse selgitati lastele ajamõõtmeid. Üheskoos kehastuti ajaloouurijateks ning suunduti
merepõhjast otsima üht vana laevavrakki. Kui vana laevavrakk leitud, asuti läbi viima tõelisi uurimistöid. Ootamatult sattusid uurimise alla ka retkel ette tulnud teised leiud, kõik erineva vanusega. Üheskoos püüti välja selgitada nendegi lugu. Pärast ajalootundi oli võimalus omapäi uurida ümbritsevat keskkonda ning osta endale meelepäraseid meeneid. Seejärel aga suunduti mere äärde, et tutvuda ,, Suure Tõlluga".pühapäev, 19. mai 2013

Kevadkontsert

Päikeselisel õhtupoolikul oli Alu spordihoones kuulda laste kilkeid ja elevust. Peagi oli algamas kevadkontsert. Kõik pidulised olid rõõmsas meeleolus ning kenasti riides. Lapsed on õppinud selgeks vahvad laulud, pillilood ja tantsud. Nüüd on käes aeg õpitut ka vanematele näidata.
Pidu algaski koorilauluga, seejärel loeti luuletusi ning esitati lühinalju. Lisaks veel mängiti kannelt ning flööti.
Tore, et kõikidel õpilastel oli võimalus esineda. Tehtud töö eest täname õp. Kai Kuusemetsa!