pühapäev, 17. aprill 2016

Kujutava kunsti konkurss ,, Oma silmaga" 2016

Selle aasta teema oli ,, Laps on laps". Oma töödes mõtisklesid lapsed enesetunnetusest maailmas, Eestis, koolis ja peres. Meie klassi esindasid Geili Loki, Meribell Mütsi, Rahe Mari Reede ja Maribel Svenovi joonistatud kunstitööd. Žürii poolt osutus valituks Meribell Mütsi joonistus oma lemmikloomast Aalest. Töö oli teostatud õlipastellidega ja sai eripreemia, mis anti üle Meribellile 15. aprillil Kehtna Kunstide Koolis.

Küünlaümbriste jaht 2015/2016

Meie klassist võttis osa küünlaümbriste jahist neli õpilast. Need olid Rahe Mari Reede, Mihkel Kristin, Oliver Grauen ja Egert Jäer. Nimetatud õpilaste pered põletasid hoolega jõulude ajal alumiiniumist teeküünlaid ning  ümbrised toodi kooli, kust need toimetati edasi AS Kuusakoski osakonda. Osavõtu eest said õpilased kleepsud.
2015/2016 hooaeg on olnud edukam kui eales varem. Kampaanias osales üle 12 000 lapse ning koguti üle 3,9 miljoni küünlaümbrise.
Suur tänu osalejatele, tänu kellele Eestimaa loodus on puhtam.


teisipäev, 12. aprill 2016

Kunsti- ja kehalise kasvatuse päev

Aprillikuu teisel nädalal olid meil erinevate ainete päevad. Reede hommik algas video vaatamisega värviringist, millele järgnes arutelu põhivärvidest, segatud värvidest ja vastandvärvidest.
Päev lõppes õues lõbusate jooksuharjutustega, kus tuli värvilistesse rõngastesse panna erinevaid esemeid kasutades värviringi teadmisi. Seejärel otsiti puude küljest värvilistest paberitest tehtud geomeetrilisi kujundeid, kleebiti need paberile ja ühistööna valmis lõbus, loominguline pilt.
Ainepäev oli vahva ja meeldejääv.