pühapäev, 12. oktoober 2014

Järvakandi klaasistuudios

Külastasime Järvakandis klaasimuuseumi ja pärast seda valmistasime Eero Vaikre juures klaasist esemeid. Haridusprogramm muuseumis sisaldas giidi poolt läbiviidud loengut ning muuseumitubade külastamist. Giid rääkis klaasi valmistamise ajaloost Järvakandis, ühtlasi kõneles ka klaasiahjust ning klaasipuhumisest. Õpilased said täita töölehed ning pärast toimus väike eksam kuuldust- nähtust. Õpilased said kiita, sest kuulasid hoolega ja täitsid töölehed õigesti.
Seejärel algas praktiline töö klaasistuudios. Eero Vaikre näitas ette, kuidas puhuda vaasi ning valmistada luike. Õpilased valmistasid luiged, Ketlini ema ja õpetaja puhusid vaasid. Selline huvitav tegevus jääb meelde pikaks ajaks, pealegi jäävad mälestuseks oma kätega valmistatud kunstiteosed.esmaspäev, 6. oktoober 2014

Perenaise sai on parim

Sai on parim asi maailmas,
mida me sööksime ka Bulgaarias.
Perenaised seda päevast päeva küpsetavad,
üha uusi retsepte jälle katsetavad.

Saial väga hea on maitse,
kui ei usu, teeme kohe katse.
Võta kotist Perenaise sai,
määri peale moosi või võid.

Parimat saia me ei tea,
otsas ongi need luuleread.


Niisugused saidki meie klassi luuleread Eesti Pagari korraldatud luuletusvõistlusel.