pühapäev, 29. mai 2011

Jägala juga ja Kostivere karstialad


Neljapäeval, 26. mail käisime kooliga õppekäigul Jõelähtme vallas Harjumaal. Giidiks oli Arne Timm, kes ühines meie grupiga Rebala muinsuskaitseala lähistel. Kõigepealt näidati meile kivikalmeid, mis on väga vanad. Eesti vanimad kivikirstkalmed on rajatud hilispronksiajal, s.o. 8.- 7. saj. e.Kr. Huvitav oli kuulata, mida loodusemees Arne neist rääkis ning paljud õpilased nägid kalmeid esmakordselt.
Edasi sõitsime Kostivere karstialadele, kus uurisime põnevaid tühimikke ja tunneleid, mille vooluvesi on paepinda uuristanud. Aukohal oli troonimas kiviseen. Seejärel suundusime Jägala joale, kus veemassid kohinaga langevad kaheksa meetri kõrguselt paeastangult ning aegade jooksul on vesi kujundanud seal lausa kanjoni. Vee energiat on inimene sajandite jooksul kasutanud, rajades vesiveskeid ning hiljem hüdroelektrijaamu. Ka meie nägime linnamäe juures hüdroelektrijaama, kus Jägala veed annavad meile rohelist energiat.
Looduseteemaline õppekäik oli nii mõnelegi õppurile esmakordne kogemus, aga kindlasti sai igaüks siit uusi teadmisi ja emotsioone, mida varem pole kogetud. Eeskätt teadmise, et Eestimaa loodus on nii mitmekesine.
Päev oli huvitav meile kõigile ja tänud õpetaja Üllele, kes selle päeva meile organiseeris.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar